Việt Nam sắp ra nhập Liên đoàn công chứng La Tinh.

Theo nguồn tin từ BCH Hội công chứng Hà Nội: Nhận được sự giới thiệu và hậu thuận của Hội đồng công chứng Pari và các công chứng viên đến từ CH Pháp, Việt Nam có nhiều cơ hội được xét kết nạp vào Liên đoàn công chứng La Tinh.

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện bắt buộc như có Đơn xin gia nhập Liên đoàn (được Bộ tư pháp phê duyệt), có văn bản Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, Hội công chứng Hà Nội và Hội công chứng thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp xúc tiến việc dự thảo thành lập hiệp hội công chứng trên toàn quốc để đáp ứng tối đa các yêu cầu về thành viên gia nhập của Liên đoàn công chứng La Tinh.

Việc gia nhập Liên đoàn công chứng La Tinh trong một tương lai không xa sẽ góp phần khẳng định vai trò và vị thế của nền công chứng Việt Nam trong tiến trình hội nhập với thế giới theo xu thế phát triển chung của thời đại. Đồng thời, tạo điều kiện tiếp cận với các nguồn kinh phí hỗ trợ từ liên đoàn để phát triển hoạt động của hiệp hội và Hội công chứng trên toàn quốc.

Nguồn: Bùi Bảo Chi – Người đưa tin (Thông tin từ BCH Hội CC Hà Nội)