Hội nghị triển khai thông tư ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Thứ Sáu, ngày 16/11/2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai thông tư ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng với thành phần tham gia gồm đại diện Bộ tư pháp, đại diện các sở, ban, ngành có liên quan và đại diện một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

cong-chung-hop-dong

Tại Hội nghị, sau khi nghe bà Đỗ Hoàng Yến – Vụ trưởng vụ Bổ trợ tư pháp phát biểu khai mạc và quán triệt nội dung thông tư, Hội nghị đã được nghe một số bản tham luận của các đại biểu về vai trò của Hội công chứng, của Cơ quan quản lý nhà nước và của công chứng viên trong việc triển khai thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, ông Trần Ngọc Nga – Phó chủ tịch thường trực Hội công chứng Hà Nội đã trình bày tham luận: Vai trò của Hội công chứng Hà Nội trong việc quán triệt triển khai Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng đối với Hội viên. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã cùng tiến hành thảo luận về nội dung của Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Bản quy tắc đạo đức hành nghề công chứng được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT- BTP ngày 30/10/2012, bao gồm 4 chương, 15 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2012.

Nguồn: Bùi Bảo Chi – Người đưa tin (Tổng hợp từ Chương trình Hội nghị)