DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 17/5/2016 ĐẾN 03/6/2016

Cần liên hệ công việc xin liên hệ theo số ĐT: 0439780568

 

STT Họ tên Ngày/tháng trực Ghi chú
01 Tuấn Đạo Thanh 17/5/2016  
02 Nguyễn Bá Dũng 18/5/2016  
03 Chu Văn Khanh 19/5/2016  
04 Nguyễn Chí Thiện 20/5/2016  
05 Nguyễn Thị Lan Hương 23/5/2016  
06 Lê Thị Danh 24/5/2016  
07 Trần Ngọc Nga 25/5/2016  
08 Trần Quốc Khánh 26/5/2016  
09 Trần Văn Hạnh 27/5/2016  
10 Đặng Mạnh Tiến 30/5/2016  
11 Vũ Việt Hoàn 31/5/2016  
12 Nguyễn Xuân Bang 01/6/2016  
13 Phạm Thu Hằng 02/6/2016  
14 Đào Nguyên Khải 03/6/2016  

                       

TM/Ban chấp hành

Hội Công chứng thành phố Hà Nội

Chủ tịch

Trần Văn Hạnh