Thông báo tập huấn đợt 2 năm 2016

Hội công chứng viên Thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn cho toàn thể công chứng viên thuộc Hội công chứng viên Thành phố. Địa điểm tại Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp. Thời gian: Cả ngày Chủ nhật (21/08/2016) – buổi sáng từ 8h00′, buổi chiều từ 13h30′. Hội đã có thông báo cụ thể đến địa chỉ email của từng tổ chức Tổ chức hành nghề công chứng và đã gửi thông báo gián tiếp qua Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội. Đề nghị các công chứng viên của Hội tham gia đầy đủ.

Ban chấp hành Hội công chứng viên Thành phố Hà Nội.