Hướng dẫn gia nhập và phí hội viên

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA NHẬP VÀ PHÍ HỘI VIÊN

HỘI CÔNG CHỨNG HÀ NỘI

*    Thủ tục gia nhập:

–     Để Hội Công chứng Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ theo đúng tôn chỉ và mục đích đã được nêu ra trong bản Điều lệ, BCH Hội công chứng Hà Nội đề nghị các Công chứng viên đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện thủ tục gia nhập Hội và đề nghị Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng tạo điều kiện giúp đỡ để các công chứng viên thực hiện các thủ tục gia nhập Hội.

–     Công chứng viên có nguyện vọng gia nhập Hội, đề nghị gửi tới Văn phòng Hội công chứng Hà Nội (địa chỉ: Số 310 phố Bà Triệu, thành phố Hà Nội) 01 bộ hồ sơ, gồm:

+ 01 Đơn xin gia nhập Hội (có xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng).

+ 01 bản sao Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên.

–     Sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ và thu phí gia nhập, Ban chấp hành Hội sẽ tổng hợp danh sách và ra Quyết định công nhận Hội viên

 

*    Phí Hội viên:

–     Theo Nghị quyết của BCH Hội công chứng Hà Nội, CCV khi trở thành Hội viên Hội công chứng Hà Nội sẽ phải đóng 2 khoản phí, gồm:

+ Phí gia nhập: 4.000.000, đ/ hội viên (chỉ thu một lần, khi gia nhập Hội)

+ Phí thường niên: 2.000.000, đ/ hội viên/ năm (thu định kỳ hàng năm)

 

*    Thông tin về tài khoản:

      Hội công chứng Hà Nội

Số tài khoản: 0491000000237

mở tại: Vietcombank – chi nhánh Thăng Long.