Giới thiệu

Hội công chứng TP Hà Nội

Hội công chứng thành phố Hà Nội (gọi tắt là Hội công chứng Hà Nội) được thành lập theo quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 28/09/201 của UBND thành phố Hà Nội và là tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên được thành lập đầu tiên trong cả nước, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong hoạt động của nền công chứng thủ đô. Hội công chứng Hà Nội có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động và có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Công chứng viên là thành viên của Hội. Hội Công chứng Hà Nội hiện đăng ký trụ sở hoạt động tại địa chỉ: Số 310 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.Ngày 22/10/2011, Đại hội Hội công chứng thành phố Hà Nội lần thứ nhất đã được tổ chức và thống nhất bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2011-2014 gồm 13 (mười ba) thành viên, trong đó có 05 (năm) thành viên Ban thường vụ là: ông Chu Văn Khanh (chủ tịch hội) và bốn Phó Chủ tịch gồm: ông Trần Ngọc Nga, ông Đặng Mạnh Tiến, ông Nguyễn Thanh Tú và ông Đào Nguyên Khải. Ngay sau kỳ đại hội, Ban Chấp hành Hội công chứng Hà Nội đã tiến hành họp và thành lập 04 (bốn) tiểu ban trực thuộc Hội gồm: Tiểu ban Thư ký – Văn phòng (do ông Đặng Mạnh Tiến làm Trưởng tiểu ban); Tiểu ban Chuyên môn (do ông Nguyễn Thanh Tú làm Trưởng tiểu ban); Tiểu ban Thi đua – Khen thưởng (do ông Trần Ngọc Nga làm Trưởng tiểu ban) và Tiểu ban Tài chính (do ông Đào Nguyên Khải làm Trưởng tiểu ban).

Ngày 03/02/2012, bản “Điều lệ Hội công chứng thành phố Hà Nội nhiệm kỳ I (2011-2014)” đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 636/QĐ-UBND là cơ sở Pháp lý cho mọi hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Hội đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản liên quan đến các tổ chức, hoạt động của Hội như “Quy chế tài chính”, “Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội công chứng Hà Nội”, các nghị quyết triển khai hoạt động của Hội … Song song với việc triển khai các hoạt động chuyên môn như: Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo về nghiệp vụ; Tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật … Hội công chứng Hà Nội luôn chú trọng phát triển các hoạt động trong lĩnh vực Hợp tác trong nước, quốc tế và phát triển các hoạt động phong trào văn hóa thể thao của Hội.

Tính đến cuối tháng 11/2012, thành phố Hà Nội có 96 tổ chức hành nghề công chứng và 282 công chứng viên, trong đó có 183 công chứng viên là Hội viên Hội Công chứng Hà Nội. Ban chấp hành Hội luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các công chứng viên gia nhập Hội để Hội công chứng Hà Nội ngày càng phát triển lớn mạnh.