Danh bạ công chứng

Hội Công chứng thành phố Hà Nội

Chủ tịch Hội Ông Chu Văn KhanhTrưởng Văn phòng công chứng A1

Điện thoại: 0912.069.079

Phó Chủ tịch Hội Ông Trần Ngọc NgaTrưởng Phòng Công chứng số 1

Điện thoại: 0915.574.568

Phó Chủ tịch Hội Ông Đặng Mạnh TiếnTrưởng Phòng Công chứng số 4

Điện thoại: 0987.538.868

Phó Chủ tịch Hội Ông Nguyễn Thanh TúTrưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Tú

Điện thoại: 0913.558.668

Phó Chủ tịch Hội Ông Đào Nguyên KhảiTrưởng Văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp

Điện thoại: 0983.347.747

Danh sách các Văn phòng công chứng trực thuộc Thành Phố Hà Nội.

Bạn có thể xem danh sách trên với file đính kèm bên dưới.

Download file