Category: Văn bản mới

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Hội công chứng viên thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Read more ›
Thông báo về việc bổ sung nhiệm vụ và phân công nhân sự trong  BCH hội.
DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 20/4/2016 ĐẾN 11/5/2016

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 20/4/2016 ĐẾN 11/5/2016

Cần liên hệ công việc xin liên hệ theo số ĐT: 0439780568   STT Họ tên Ngày/tháng trực Ghi chú 01 Tuấn Đạo Thanh 20/4/2016   02 Trần Ngọc Nga 21/4/2016   03 Lê Thị Danh 22/4/2016   04 Nguyễn Chí Thiện 25/4/2016   05 Trần Quốc Khánh 26/4/2016   06 Chu Văn Khanh 27/4/2016   07 Nguyễn Bá Dũng […]

Read more ›

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 22/02 ĐẾN 10/03/2016

(Điện thoại: 043 9780568) STT Họ tên Ngày/tháng trực Ghi chú 01 Trần Văn Hạnh 22/02/2016   02 Trần Quốc Khánh 23/02/2016   03 Vũ Việt Hoàn 24/02/2016   04 Nguyễn Bá Dũng 25/02/2016   05 Nguyễn Thị Lan Hương 26/02/2016   06 Lê Thị Danh 29/02/2016   07 Nguyễn Chí Thiện 01/03/2016   08 Chu Văn Khanh 02/03/2016   […]

Read more ›