Category: Tin tổng hợp

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Hội công chứng viên thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Read more ›

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 22/02 ĐẾN 10/03/2016

(Điện thoại: 043 9780568) STT Họ tên Ngày/tháng trực Ghi chú 01 Trần Văn Hạnh 22/02/2016   02 Trần Quốc Khánh 23/02/2016   03 Vũ Việt Hoàn 24/02/2016   04 Nguyễn Bá Dũng 25/02/2016   05 Nguyễn Thị Lan Hương 26/02/2016   06 Lê Thị Danh 29/02/2016   07 Nguyễn Chí Thiện 01/03/2016   08 Chu Văn Khanh 02/03/2016   […]

Read more ›
Việt Nam sắp ra nhập Liên đoàn công chứng La Tinh.

Việt Nam sắp ra nhập Liên đoàn công chứng La Tinh.

Theo nguồn tin từ BCH Hội công chứng Hà Nội: Nhận được sự giới thiệu và hậu thuận của Hội đồng công chứng Pari và các công chứng viên đến từ CH Pháp, Việt Nam có nhiều cơ hội được xét kết nạp vào Liên đoàn công chứng La Tinh. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện bắt buộc như […]

Read more ›
Hội nghị triển khai thông tư ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Hội nghị triển khai thông tư ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Thứ Sáu, ngày 16/11/2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai thông tư ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng với thành phần tham gia gồm đại diện Bộ tư pháp, đại diện các sở, ban, ngành có liên quan và đại diện một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn […]

Read more ›
Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Sơn Tây đã làm thất lạc khoảng 400 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Sơn Tây đã làm thất lạc khoảng 400 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo các nguồn tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng: Năm 2011, phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Sơn Tây đã làm thất lạc khoảng 400 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn được gọi sổ đỏ. Ngoài việc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền báo cáo cụ thể sự […]

Read more ›
Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 63/TB-VPCP

Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 63/TB-VPCP

Ngày 28/02/2012, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 63/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-CP ngày 2/6/2010 và […]

Read more ›