Category: Tin nội bộ

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Hội công chứng viên thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Read more ›
Quyết định của Chủ tịch Hội công chứng viên TP Hà Nội
Thông báo của BCH Hội công chứng viên TP Hà Nội
Thông báo lịch trực từ ngày 24/6/2016 đến ngày 13/7/2016

Thông báo lịch trực từ ngày 24/6/2016 đến ngày 13/7/2016

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN HÀ NỘI (Từ ngày 24/6/2016 đến ngày 13/7/2016) Các cá nhân, tổ chức cần liên hệ công việc xin liên lạc theo số điện thoại: 043.9780568 STT Họ và tên Ngày/tháng/năm trực Ghi chú 01 Tuấn Đạo Thanh 24/6/2016 02 Trần Ngọc Nga 27/6/2016 03 Lê Thị Danh 28/6/2016 […]

Read more ›
DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 17/5/2016 ĐẾN 03/6/2016

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 17/5/2016 ĐẾN 03/6/2016

Cần liên hệ công việc xin liên hệ theo số ĐT: 0439780568   STT Họ tên Ngày/tháng trực Ghi chú 01 Tuấn Đạo Thanh 17/5/2016   02 Nguyễn Bá Dũng 18/5/2016   03 Chu Văn Khanh 19/5/2016   04 Nguyễn Chí Thiện 20/5/2016   05 Nguyễn Thị Lan Hương 23/5/2016   06 Lê Thị Danh 24/5/2016   07 Trần Ngọc […]

Read more ›
Thông báo tập huấn nghiệp vụ công chứng.
Thông báo mới nhất của Hội công chứng TP Hà Nội
Thông báo về việc bổ sung nhiệm vụ và phân công nhân sự trong  BCH hội.
DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 20/4/2016 ĐẾN 11/5/2016

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 20/4/2016 ĐẾN 11/5/2016

Cần liên hệ công việc xin liên hệ theo số ĐT: 0439780568   STT Họ tên Ngày/tháng trực Ghi chú 01 Tuấn Đạo Thanh 20/4/2016   02 Trần Ngọc Nga 21/4/2016   03 Lê Thị Danh 22/4/2016   04 Nguyễn Chí Thiện 25/4/2016   05 Trần Quốc Khánh 26/4/2016   06 Chu Văn Khanh 27/4/2016   07 Nguyễn Bá Dũng […]

Read more ›
DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 31/03 ĐẾN 19/04/2016

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 31/03 ĐẾN 19/04/2016

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 31/03 ĐẾN 19/04/2016 ĐT: 0439780568 STT Họ tên Ngày/tháng trực Ghi chú 01 Trần Ngọc Nga 31/03/2016 02 Trần Văn Hạnh 01/04/2016 03 Nguyễn Chí Thiện 04/04/2016 04 Trần Quốc Khánh 05/04/2016 05 Chu Văn Khanh 06/04/2016 06 Nguyễn Bá Dũng 07/04/2016 07 Lê Thị Danh 08/04/2016 08 Đào Nguyên Khải […]

Read more ›