Category: Thông báo

Thông báo

Thông báo

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN T.P HÀ NỘI ——————————————– Số: 24/TB-HCCVHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phú                          ———————————————                           […]

Read more ›
Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Hội công chứng viên thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Read more ›

Thông báo tập huấn đợt 2 năm 2016

Hội công chứng viên Thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn cho toàn thể công chứng viên thuộc Hội công chứng viên Thành phố. Địa điểm tại Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp. Thời gian: Cả ngày Chủ nhật (21/08/2016) – buổi sáng từ 8h00′, buổi chiều từ 13h30′. Hội đã có thông báo cụ thể đến […]

Read more ›
Quyết định của Chủ tịch Hội công chứng viên TP Hà Nội
Thông báo của BCH Hội công chứng viên TP Hà Nội
Thông báo lịch trực từ ngày 24/6/2016 đến ngày 13/7/2016

Thông báo lịch trực từ ngày 24/6/2016 đến ngày 13/7/2016

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN HÀ NỘI (Từ ngày 24/6/2016 đến ngày 13/7/2016) Các cá nhân, tổ chức cần liên hệ công việc xin liên lạc theo số điện thoại: 043.9780568 STT Họ và tên Ngày/tháng/năm trực Ghi chú 01 Tuấn Đạo Thanh 24/6/2016 02 Trần Ngọc Nga 27/6/2016 03 Lê Thị Danh 28/6/2016 […]

Read more ›
DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 17/5/2016 ĐẾN 03/6/2016

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 17/5/2016 ĐẾN 03/6/2016

Cần liên hệ công việc xin liên hệ theo số ĐT: 0439780568   STT Họ tên Ngày/tháng trực Ghi chú 01 Tuấn Đạo Thanh 17/5/2016   02 Nguyễn Bá Dũng 18/5/2016   03 Chu Văn Khanh 19/5/2016   04 Nguyễn Chí Thiện 20/5/2016   05 Nguyễn Thị Lan Hương 23/5/2016   06 Lê Thị Danh 24/5/2016   07 Trần Ngọc […]

Read more ›
Thông báo tập huấn nghiệp vụ công chứng.
Thông báo mới nhất của Hội công chứng TP Hà Nội
Thông báo về việc bổ sung nhiệm vụ và phân công nhân sự trong  BCH hội.