Tin nội bộ Hội CC TP Hà Nội »

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

September 8, 2017 at 2:19 pm

Hội công chứng viên thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư...

Tin tổng hợp »

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

September 8, 2017 at 2:19 pm

Hội công chứng viên thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư...

Hoạt động đối ngoại »

Việt Nam sắp ra nhập Liên đoàn công chứng La Tinh.

Việt Nam sắp ra nhập Liên đoàn công chứng La Tinh.

August 9, 2014 at 1:34 pm

Theo nguồn tin từ BCH Hội công chứng Hà Nội: Nhận được sự giới thiệu và hậu thuận của Hội đồng công chứng Pari và các công chứng...

Hoạt động Văn hóa – Thể thao »

Thi đấu giao hữu Tennis chào mừng thành công Đại Hội công chứng HN

Thi đấu giao hữu Tennis chào mừng thành công Đại Hội công chứng HN

August 9, 2014 at 1:38 pm

Để gắn bó và tăng cường mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong Hội, BCH Hội công chứng Hà Nội đã chú trọng phát triển các...